in

ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਜਨ ਹੈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ!

ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਭੋਜਨ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਘੱਟ ਨਹੀˆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆˆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਾਲ ਰੋਗਾˆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ :-

 • ਅੱਖਾˆ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਘਿਓ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਓ।
 • ਬੁੱਲ੍ਹ ਫਟਦੇ ਹੋਣ ਤਾˆ ਘਿਓ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾˆ ਅਤੇ ਧੁੰਨੀ `ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਸੱਟ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋˆ ਬਾਅਦ ਸੱਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾˆ ਦਾਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ `ਤੇ ਘਿਓ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ।
 • ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘਿਓ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਓ।
 • ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਘਿਓ ਪੀਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।
 • ਫਟੀਆˆ ਅੱਡੀਆˆ `ਤੇ ਘਿਓ ਅਤੇ ਨਮਕ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਮਲਣ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
 • ਵਾਲਾˆ ਵਿਚ ਘਿਓ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਲ ਛੇਤੀ ਸਫੈਦ ਨਹੀˆ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਚਮਕ ਵਧਦੀ ਹੈ।
 • ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾˆ ਦੇ ਛਾਲਿਆˆ `ਤੇ ਘਿਓ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
 • ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰ `ਤੇ ਘਿਓ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ।
 • ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾˆ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਘਿਓ ਖਾਣ ਤਾˆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਖੰਘ ਹੋਣ ਤੇ ਘਿਓ ਵਿਚ ਸੇˆਧਾ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਛਾਤੀਤੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ।
 • ਹਿਚਕੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਘਿਓ ਪੀਣ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ -19: ਇਟਲੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਈਯੂ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ‘ਤੇ

ਮੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਲੜ੍ਹ ਚਾਰ