in

ਇਟਲੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਫਿਊ : ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈ?

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਟਲੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ।
ਵੀਰਵਾਰ, 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂ ਬੱਸ ਇਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਆਊਤੋਚੇਰਤੀਫਿਕਾਸਿਓਨੇ (‘ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਫਾਰਮ’) ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ.
ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ19 ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋ.

ਇਹ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ.
ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈ?

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਹੀ ਫਾਰਮ ਇਟਲੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ.
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਗੇ?

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਆਊਤੋਚੇਰਤੀਫਿਕਾਸਿਓਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf

ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ:

ਪੂਰਾ ਨਾਮ
ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ
ਜਨਮ ਸਥਾਨ
ਕਸਬਾ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਪਤਾ
ਕਸਬਾ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਪਤਾ (ਜੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ)
ਕਿਸਮ, ਨੰਬਰ, ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ID ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ
ਫੋਨ ਨੰਬਰ
ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਕਾਰਨ: ਕੰਮ; ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਾਰਨ; ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨ (ਵੇਰਵੇ ਦਿਓ)
ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ
ਮੰਜ਼ਿਲ
ਕੋਈ ਅਤਿਰਿਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ (ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੱਡੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ)
ਦਸਤਖਤ
ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇਟਾਲੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਓ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?

ਇਟਲੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਫਿਊ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ. ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਜੋਖਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ; ਜਿੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਖਤ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਸਬੇ, ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਆਊਤੋਚੇਰਤੀਫਿਕਾਸਿਓਨੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ.

– ਭਵਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਵਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ

ਇਟਲੀ : ਤਾਜ਼ਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਰਮਾਨ, ਕਰਫਿਊ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ

ਇਟਲੀ : ਕੀ ਹੈ ਖੇਤਰ ਪੀਲਾ, ਸੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲਾਲ?