in

ਇਟਲੀ ਵਧੇਰੇ ਖੇਤਰ ਰਹਿਣਗੇ ਲਾਲ

ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਜੋਖਮ ਫਰਮਾਨ ਦੋ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਖੇਤਰ ਲਾਲ, ਅੱਠ ਸੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਦੇਨਿਆ ਚਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਲਾਲ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਜ਼ਾਨੋ ਅਤੇ ਤਰੇਂਤੋ, ਬੇਸਿਲਿਕਾਤਾ, ਕੰਪਾਨੀਆ, ਐਮਿਲਿਆ ਰੋਮਾਨਾ, ਫ੍ਰਿਉਲੀ ਵੈਨਜ਼ਿਆ ਜੂਲੀਆ, ਲਾਸਿਓ, ਲੋਮਬਾਰਦੀਆ, ਪੀਏਮੋਂਤੇ, ਵੇਨੇਤੋ, ਟੋਸਕਾਨਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਅਬਰੂਜ਼ੋ, ਕਾਲਾਬਰਿਆ, ਲਿਗੂਰੀਆ, ਮੋਲਿਸੇ, ਪੂਲੀਆ, ਸਿਚਿਲਿਆ, ਉਮਬਰਿਆ ਅਤੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਓਸਤਾ ਸੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ. (P E)

ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ COVID-19 ਟੀਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ – ਸਪੇਰਾਂਜ਼ਾ

ਮਾਨਤੋਵਾ : ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ