in

ਓਪਨ ਡੇਅ : ਸ਼ਨੀਵਾਰ 15 ਮਈ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ 16 ਮਈ ਟੀਕਾਕਰਣ

ਓਪਨ ਡੇਅ : ਸ਼ਨੀਵਾਰ 15 ਮਈ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ 16 ਮਈ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਟਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਣ

ਓਪਨ ਡੇਅ : ਸ਼ਨੀਵਾਰ 15 ਮਈ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ 16 ਮਈ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਟਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਣ
ਆਸਤਰਾਜੇਨੇਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 15 ਮਈ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ 16 ਮਈ ਨੂੰ 1981 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਟਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਓਪਨ ਡੇਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. (P E)

ਇਟਲੀ : 6,946 ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸ

ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ: ਕੰਮ ਦਾ ਕੌਂਤਰਾਤੋ ਖਤਮ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?