in

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲਾਕਡਾਉਨ : 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ

ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਰੌਬੇਰਤੋ ਸਪੀਰੇਨਜ਼ਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲਾਕਡਾਊਨ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੀਰੇਂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕੋਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਅੰਤ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.
ਇਟਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦ ਹੈ. ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਲਾਗ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਅੰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ. ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਂਜੇਲੋ ਬੋਰੇਲੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਵਧੇਰੇ ਨਾਟਕੀ ਹੈ ਪਰ ਦੱਖਣ ਅਜੇ ਵੀ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਹੈ।

ਇਟਲੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ!

ਇਟਲੀ : ਖਤਮ ਪ੍ਰਮੇਸੋ ਦੀ ਸਜੋਰਨੋ, ID ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ