in

ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੀ ਤਰਤੀਬ

ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ (ਜਾਂ ਇਟਾਲੀਅਨ) ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ. ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ.

2 ਸੰਭਵ ਵਿਕਲਪ:
ਮਾਲਕ (ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ) ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਨਿਯਮਿਤ ਕਾਰਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਪਰਮਿਟ ਵਾਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮਣਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਜੋਰਨੋ ਲਈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ (ਪ੍ਰਮੇਸੋ ਦੀ ਸਜੋਰਨੋ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਕੰਮ ਦੇ ਸੈਕਟਰ:
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹਨ (“ਕੋਦੀਚੇ ਆਤੇਕੋ” ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਰਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੂਚੀ):

 • ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
 • ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
 • ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਵਿਕਲਪ 1:

 • ਮਾਲਕ (ਇਟਾਲੀਅਨ, ਈਯੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਈਯੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ (ਪ੍ਰਮੇਸੋ ਦੀ ਸਜੋਰਨੋ) ਵਾਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ): ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮਦਨ / ਟਰਨਓਵਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 30.000 ਯੂਰੋ ਜਾਂ ਜੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ (ਇਟਾਲੀਅਨ, ਈਯੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਈਯੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ (ਪ੍ਰਮੇਸੋ ਦੀ ਸਜੋਰਨੋ) ਵਾਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ): ਦੀ ਆਮਦਨ / ਟਰਨਓਵਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 20.000-27.000 ਯੂਰੋ ਹੋਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ.
 • ਵਿਦੇਸ਼ੀ: 8 ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ)
  ਕਦੋਂ: ਅਰਜ਼ੀਆਂ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
  ਕਿੱਥੇ: ਸਪੋਰਟੇਲੋ ਯੂਨੀਕੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ https://nullaostalavoro.dlci.interno.it ਦੁਆਰਾ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ (SPID ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ)
  ਫੀਸ : ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ 500 ਯੂਰੋ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ

ਵਿਕਲਪ 2:
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ (ਪ੍ਰਮੇਸੋ ਦੀ ਸਜੋਰਨੋ) 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ (ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ) ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ (ਪ੍ਰਮੇਸੋ ਦੀ ਸਜੋਰਨੋ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ.
ਕਦੋਂ: ਅਰਜ਼ੀਆਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਕਿੱਥੇ: ਕੁਐਸਤੂਰਾ (ਪੁਲਿਸ ਹੈਡਕੁਆਟਰ) ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ “ਸਪੋਰਤੇਲੋ ਅਮਿਕੋ” ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.
ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ : ਪਾਸਪੋਰਟ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਤਸਦੀਕ; 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ
ਫੀਸ : ਇਸ ਲਈ 130 ਯੂਰੋ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

– ਭਵਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਵਰਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਗਾਜਰ ਕਾਂਜੀ

ਅਗਸਤ ‘ਚ ਹੀ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਰੋਨਾ – ਖੋਜ