in

ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ!

ਰਿੱਕੀ ਸੁੰੰਡ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ!
ਰਿੱਕੀ ਸੁੰੰਡ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ!

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ – ਮਾਣਕਪੁਰੀ

ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ