in

ਪ੍ਰਮੇਸੋ ਦੀ ਸਜੋਰਨੋ ‘ਕੂਰਾ ਇਤਾਲੀਆ ਦੇਕਰੇਤੋ’ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਬਦੀਲੀ?

30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ, ‘ਕੂਰਾ ਇਤਾਲੀਆ ਦੇਕਰੇਤੋ’ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ : ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ.
ਇਹ ਵਾਧਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਲਈ ਸੀ, ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ 31 ਅਗਸਤ 2020 ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ.
ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ?
ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਮੇਸੋ ਦੀ ਸਜੋਰਨੋ;
ਮੌਸਮੀ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰਮੇਸੋ ਦੀ ਸਜੋਰਨੋ;
ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਪ੍ਰਮੇਸੋ ਦੀ ਸਜੋਰਨੋ;
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਮੇਸੋ ਦੀ ਸਜੋਰਨੋ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

  • ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ;
  • ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਮੌਸਮੀ ਕੰਮ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ, ਅੰਤਰ-ਕੰਪਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਖੋਜ). ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਅਗਸਤ, 2020 ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ;
  • ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਮੌਸਮੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ 31 ਅਗਸਤ, 2020 ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗੀ;
  • ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 5, 7 ਟੀ ਯੂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਣ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ 31 ਅਗਸਤ, 2020 ਤੱਕ ਵੀ ਮਣਿਆਦਸ਼ੁਦਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਨਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ “ਕੁਰਾ ਇਤਾਲੀਆ” ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਮੌਸਮੀ ਕੰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਪਵਾਦ
ਸਿਰਫ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਮਈ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਇਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਣਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ.

ਪਹਿਲੇ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ:

ਕੇਸ 1. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਵੀਜ਼ਾ (90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ) ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਨਾਲ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹੋ. ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 31 ਅਗਸਤ, 2020 ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ.
ਕੇਸ 2. ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ :
ਏ – ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ): ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ;
ਬੀ – ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ: ਦੂਜੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ): ਤੁਸੀਂ ਡਾਕ ਕਿੱਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਹੈ:
ਕੇਸ 3. ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਜਾਂ ਮੌਸਮੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਮੌਸਮੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ: ਸ਼ਰਤਾਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ;
ਕੇਸ 4. ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ: ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

– ਭਵਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਵਰਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

Comments

comments

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ – ਬੇਲਾਨੋਵਾ

ਇਟਾਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ : “ਕੂਰਾ ਇਤਾਲੀਆ” ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ