in

ਪ੍ਰਮੇਸੋ ਦੀ ਸਜੋਰਨੋ : 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, 15 ਜੂਨ ਤਕ ਮਣਿਆਦਸ਼ੁਦਾ ਰਹੇਗੀ

31 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਅਤੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੇਸੋ ਦੀ ਸਜੋਰਨੋ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਮਣਿਆਦ 15 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ. ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ (ਪ੍ਰਮੇਸੋ ਦੀ ਸਜੋਰਨੋ) 31 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਅਤੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੇਸੋ ਦੀ ਸਜੋਰਨੋ ਹੁਣ 15 ਜੂਨ, 2020 ਤਕ ਮਣਿਆਦਸ਼ੁਦਾ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੁਣ 15 ਜੂਨ, 2020 ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.
ਇਤਾਲਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ (ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਦਿ) 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਅਗਸਤ, 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ 23 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 23 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਅਤੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 23 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਅਤੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ’ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.

– ਭਵਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਵਰਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਇਟਲੀ ਵਿਚ 10,000 ਮੌਤਾਂ

ਇਟਲੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ!