in

ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ: ਕੰਮ ਦਾ ਕੌਂਤਰਾਤੋ ਖਤਮ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ (ਬਦਾਂਤੇ) ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ (ਪ੍ਰੇਫੇਤੂਰਾ) ਤੋਂ ਕਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਕੌਂਤਰਾਤੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ:

 • ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਵਰਕਰ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ);
 • ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ, ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ;
  ਜੇ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਸੰਭਵ ਹੈ;
  ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ (ਪ੍ਰੇਫੇਤੂਰਾ) ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ.
  ਨਵਾਂ: ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਿਟ ਹੁਣ ਮੌਸਮੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.
 • ਭਵਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਓਪਨ ਡੇਅ : ਸ਼ਨੀਵਾਰ 15 ਮਈ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ 16 ਮਈ ਟੀਕਾਕਰਣ

ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਗਏ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣਾਂ ਰਾਹੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਵੱਸ ਤੇ ਲਾਚਾਰ