in

ਸਟੇਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ) ਦਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੁਅੱਤਲ ਪਰਮਿਟ

ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਲਾਅ ਫ਼ਰਮਾਨ (ਲਾਅ ਫ਼ਰਮਾਨ 2 ਮਾਰਚ 2020, ਐਨ. 9) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ 19 ਫੈਲਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.
ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ, ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਦਿਨਾਂ (2 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ) ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ.
ਜਦੋਂਕਿ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ

ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 8 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ.
ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯਮ 2 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ.

– ਭਵਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਪਾਕਿ : ਘੁੜਸਵਾਰ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ’

ਚੀਨ ਤੋਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਮਾਸਕ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ