in

ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਸਖੇ!

ਅਜੋਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦੇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਜੀਵਨ ਤੰਦੁਰੁਸਤ ਨਾ ਰਹਿ ਪਾਉਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਜਾਣ ਲੈਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ।
ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਣਾ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਮਹੀਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੱਟ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਨਾ ਅਪਣਾਓ। ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਟ ਪਲਾਨ ਅਪਣਾ ਕੇ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿੱਲੋ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਅਪਣਾਓ। ਫਿਟਨੈਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਓ।
ਤੰਦੁਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿਓ। ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜੀਵਨ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਵਾਦ ਗਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ।
ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਣਾ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾਕੇ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਜਿੰਨੀ ਆਰਾਮਜਨਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਓਨਾ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਕਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।
ਖਾਣਪਾਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੁਸੰਮੀ ਫਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਲਿਆ ਭੁੰਨਿਆ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੌਣ ਅਤੇ ਜਾਗਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬਧ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਥਕਾਣ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਬੁਖਾਰ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੀ ਭੱਜਦੌੜ ਲੱਗਭੱਗ ਸਭ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਭੱਜਦੌੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਥ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਸਥ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲਾਸੀਓ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ

ਨਾਮ ਦੀ ਬਦਲੀ / नाम परिवर्तन / Name change / Cambio di nome